Informacje prawne

Strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dokładność informacji

RGB Technology, w celu zapewnienia dokładności informacji i porad prezentowanych na stronie, dokładnie sprawdza i analizuje wszystkie udostępniane treści. Istnieje jednak możliwość wystąpienia nieumyślnych lub przypadkowych błędów, które nie są zależne od nas.
RGB Technology zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania na stronie wszelkich zmian i poprawek, bez konieczności informowania o nich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy udostępnione na stronie internetowej. Za wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o udostępnione przez nas informacje, odpowiedzialne są osoby odwiedzające stronę RGB Technology.

Oferty i promocje

RGB Technology może umieszczać na stronie internetowej wiadomości o ofertach, promocjach lub konkursach, które będą podlegać ściśle określonym warunkom, podanym w regulaminie.
Oświadczenie o wierności barw
Kolory pojawiające się na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych kolorów wyświetlaczy LED. Wpływ na wygląd kolorów ma rozdzielczość monitora i jego ustawienia.

Odpowiedzialność

RGB Technology nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie czy wtórne szkody powstałe w związku z użytkowaniem strony internetowej (w tym utratę przychodu, utratę zysku, utratę prognozowanych oszczędności, dodatkowe bądź utracone wydatku, utratę prywatności czy utratę danych itp.). Wyłączenie odpowiedzialności odejmuje również wirusy, pliki bądź programy, które zakłócą, ograniczą lub zniszczą funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania, osprzętu komputerowego czy sprzętu telekomunikacji.

Zastosowanie telebimów

Oferowane przez nas telebimy nie są przeznaczone do wyświetlania tła, jednolitych, jednorodnych powierzchni lub przejść jednego koloru w drugi. Telebimy są przeznaczone wyłącznie do wyświetlania spotów reklamowych.