Informacje o Wi-Fi w naszych urządzeniach

W jakim standardzie pracują bezprzewodowe urządzenia firmy RGB Technology.
– 802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 10 m w pomieszczeniu i 50 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 kanałów o szerokości 22 MHz które częściowo się pokrywają, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 2483,5 MHz – kanał od 1 do 13;

Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej.
Od kilku do kilkuset metrów w zależności od warunków.

Jakie czynniki mają wpływ na zasięg sieci bezprzewodowej.
Należy zdać sobie sprawę, że zasięg sieci bezprzewodowej zależy od wielu czynników, na niektóre z nich możemy mieć wpływ a inne są nieznane. Zasięg sieci zależy od:
1. Czynników związanych z zastosowanymi urządzeniami:
– moc wyjściowa urządzenia,
– zysk anten,
– czułość urządzenia
2. Od czynników zewnętrznych:
– tłumienie między antenami,
– zakłócenia od innych urządzeń (nie da się ich przewidzieć – należy uwzględnić pewien zapas mocy kompensujący te zakłócenia),
– wpływu ewentualnych przeszkód (ścian, stropów, drzew itp.)

Czy warunki atmosferyczne mają wpływ na pracę urządzeń wi-fi (tłumienie w deszczu i w gazie).
Zjawiska atmosferyczne powszechnie uznawane za niekorzystne dla działania systemów radiowych, w praktyce dla systemów WLAN 2,4GHz oraz 5GHz są nieszkodliwe.

Dobór kanału radiowego dla połączeń ad-hoc z wyświetlaczem.
Pasmo 2,4 GHz składa się z 13 kanałów, z czego tylko 3 kanały są niezależne od siebie. Oznacza to, że w danym miejscu mogą pracować co najwyżej tylko trzy sieci WLAN. Instalator zanim rozpocznie budowę systemu WLAN powinien się zorientować, czy są jeszcze wolne kanały radiowe. W przypadku wolnych zasobów, należy wybrać kanał radiowy o najmniejszym poziomie szumów.
Rozmieszczenie kanałów paśmie 2,4GHz. Z 13 kanałów tylko trzy kanały się nie nakładają: np.: 1, 7, 13 lub 1,6,11
Przeprowadzone testy pokazały, że wpływ dwóch sieci działających na tym samym obszarze zależy od wybranych kanałów i jest tym mniejszy im kanały są od siebie bardziej oddalone. Gdy dwie sieci działają na tym samym kanale, każda ma dostępną połowę przepływności. Najbardziej niekorzystny przypadek występuje gdy sieci działają na sąsiednich kanałach, gdyż oddziałują wówczas na siebie jak szum o dużej wartości i efektywnie mogą wykorzystać tylko ok. 20% możliwej przepływności. Już odstęp 4 kanałów daje dla każdej z sieci około 70% przepływności teoretycznej. W praktyce widać, że nawet teoretycznie niezależne kanały mają pewien wpływ na siebie.

Rozmieszczenie kanałów w paśmie 2,4GHz. Z 13 kanałów tylko trzy kanały się nie nakładają: np.: 1, 7, 13 lub 1,6,11