Wybór lokalizacji

Telebim – inwestycja krok po kroku

 

Znalezienie lokalizacji
Teren pod telebim musi spełniać dwa podstawowe kryteria: atrakcyjna lokalizacja, zapewnienie zasilania.

Atrakcyjna lokalizacja
Aby lokalizację uznać za atrakcyjną na potrzeby telebimu i reklamodawców powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny:

 • lokalizacja przy dużych skupiskach ludzkich takich jak centrum miasta, osiedla domków jednorodzinnych, blokowiska, miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców
 • usytuowanie przy głównych ulicach, drogach przelotowych, przy skrzyżowaniach, rondach; przy obiektach zwiększających atrakcyjność takich jak: stacje benzynowe, centra handlowe, hipermarkety, sklepy, stacje diagnostyczne, itp.
 • dobra widoczność planowanego urządzenia (brak drzew, elementów architektury zasłaniających prezentowane treści reklamowe)
 • wzmożony ruch pieszy i samochodowy

Zapewnienie zasilania
Telebimy wymagają zasilania z sieci energetycznej jednofazowej 230V~ , a przy większych rozmiarach zasilania trójfazowego.

W instalacji energetycznej mogą pojawiać się impulsy energii przewyższające dopuszczalny poziom. Są to przepięcia wywołane różnymi czynnikami, takimi jak wyładowania atmosferyczne (burze), awarie sieci energetycznej po stronie dostawcy energii, obecność urządzeń wprowadzających zakłócenia w obrębie tej samej instalacji elektrycznej

Aby chronić urządzenia elektryczne, takie jak telebimy, przed przepięciami, stosuje się zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Zaleca się stosowanie zabezpieczeń dualnych B+C. Występują one w postaci modułów montowanych na znormalizowaną szynę DIN. Na rynku dostępne są zabezpieczenia wielu różnych producentów, np.: Möeller, Legrand.

Do zasilania 1-fazowego potrzebne są 2 moduły zabezpieczające, a do zasilania 3-fazowego potrzebne są 4 moduły. Montaż i podłączenie zabezpieczeń powinien przeprowadzić instalator z odpowiednimi uprawnieniami wg. zaleceń producenta zabezpieczeń oraz obowiązujących norm.

Należy pamiętać, iż żadna forma zabezpieczeń nie gwarantuje całkowitej eliminacji ryzyka związanego z występowaniem przepięć, lecz to ryzyko zmniejsza.

Wygląd przykładowych zabezpieczeń (4 moduły)

Podpisanie umowy na zakup lub dzierżawę
Inwestycja w telebim może być zrealizowana na gruncie własnym inwestora lub na gruncie dzierżawionym. Warto więc zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub najem, wchodzącą w życie dopiero po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń dla tego typu inwestycji.

Termin umowy dzierżawy
Umowę dzierżawy warto zawrzeć na jak najdłuższy okres, tak abyśmy mogli spokojnie funkcjonować i korzystać ze wzrastającej popularności telebimu. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 3 do 10 lat.

Kto załatwia formalności ?
Są dwie możliwości załatwiania przyszłych formalności:

 • inwestor we współpracy z RGB Technology składa odpowiednie dokumenty do właściwych urzędów
 • inwestor zleca wyspecjalizowanemu architektowi załatwienie całości spraw formalnych
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
Telebimy, których konstrukcja nie jest trwale związana z gruntem fundamentem (urządzenie posadowione np. na bloczkach fundamentowych, elewacji, dachu) można zainstalować na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
We właściwym  Starostwie Powiatowym – wydziale architektury – do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych należy dołączyć:
 • mapkę sytuacyjną obiektu
 • wizualizację
 • krótki opis wykonywanych prac
 • krótki opis urządzenia
 • akt własności obiektu lub umowę dzierżawy
Pozwolenie na budowę- telebimy trwale związane z gruntem, fundamentem
Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać również projekt podłączenia prądu, gazu lub oleju. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się wydłużyć. Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić, trwa to dwa tygodnie. Po tym okresie możemy przystąpić do instalacji telebimu.

Montaż i uruchomienie telebimu
Montaż i uruchomienie urządzenia trwa w zależności od jego powierzchni
i lokalizacji zazwyczaj od 1 do 3 dni.

Kalkulacja rentowności
Przykładowe wyliczenia pozwalające na oszacowanie  dochodów jakie można osiągnąć przy inwestycji typu telebim.

 

 

Uwaga !
Wyżej przedstawione wyliczenia są orientacyjne i wymienne w zależności od lokalizacji oraz sytuacji rynkowej !