Oprogramowanie

LedPlayer.gif
RGB LedPlayer to program przeznaczony do współpracy z kolorowymi telebimami firmy RGB Technology.
Zasada działania:
Program przesyła do wyświetlacza wybrany fragment obrazu wyświetlanego na monitorze. Pozwala to na wyświetlanie na wyświetlaczu dowolnych animacji stworzonych w takich programach jak Adobe Flash CS3, Adobe Premiere, itp i odtwarzanych ich przy pomocy takich programów jak: Windows Media Player, Quick Time, Media Flash Player. Rozszerzenia obsługiwane przez oprogramowanie: *.avi, *.mpg, *.swf, *.bmp,  itp.
Dodatkowo program umożliwia:
– ustawianie jasności wyświetlacza indywidualnie dla każdej godziny,
– automatyczne odtwarzanie animacji po starcie programu,
– automatyczne uruchamianie programu Windows Media Player’a z podaną playlistą.
Cechy te pozwalają na bezobsługowe działanie programu.SHOW.gif
Program RGB SHOW służy do generowania i odtwarzania treści (animacji wideo, aktualnych informacji: czas / data / temperatura) przeznaczonej do wyświetlania na telebimie firmy RGB Technology.

 

RGB_Show.jpg


raport.jpg

 

RGB Raport jest programem służącym do tworzenia raportów z wyświetlanych spotów reklamowych. Dokładnie oblicza ilość oraz czas transmisji poszczególnych reklam. Współpracuje z aplikacjami zewnętrznymi takimi jak RGB SHOW, RGB NetBox oraz RGB ColorStudio.

rgb_raport.jpg


ColorStudio.gif
Program RGB ColorStudio jest narzędziem przeznaczonym do współpracy z graficznymi, kolorowymi wyświetlaczami produkowanymi przez firmę RGB Technology. Jego podstawowymi funkcjami są tworzenie i edycja animacji oraz komunikacja z wyświetlaczami.
Główne funkcje programu:
– tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty (animacje), co ułatwia wprowadzanie zmian,
– możliwość uzależnienia jasności wyświetlacza od dnia tygodnia i godziny,
– łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
– dodawanie animacji przygotowanej w innym programie poprzez import gotowych klatek animacji,
– różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie poleceniem) i dobowa (przełączanie uzależnione od ustawionego czasu),
– możliwość tworzenia animacji przy użyciu kilkunastu przygotowanych, konfigurowalnych efektów,
– podgląd tworzonej animacji,
– dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę (możliwość konfiguracji położenia wyświetlanych parametrów, wielkości czcionek i tła klatki).

Zarządzanie wyświetlaczami:
– kasowanie, podmiana, zmiana kolejności spotów wgranych do wyświetlacza,
– zmiana typu wgranej kompozycji,
– ustawianie aktualnej daty i czasu,
– obsługa wielu wyświetlaczy.

Dodatkowo program umożliwia:
– dodawanie obrazów z wybranym kolorem jako kanał przezroczystości,
– edycję pojedynczych klatek animacji oraz części i całej listy klatek animacji,
– tworzenie animacji z użyciem wcześniej utworzonej animacji lub wybranych klatek,
– stawianie dowolnego czasu trwania klatek,
– użycie na gotowych klatkach korekcji gamma, jasności i kontrastu oraz filtrów,
– tworzenie własnych filtrów graficznych.

 

RGB_ColorStudio.jpg